Tez Hazırlama ve Danışmanlık Ofisi

tez-hazirlamaTez hazırlama destek ve danışmanlık merkezi olarak tümüyle birincil kaynaklardan, akademik dergi ve kitaplar kullanılarak yapılan tez hazırlaması neticesinde oluşturulan çalışmayı üniversitenizin yazım kılavuzu dikkate alınarak ve yönergelere uyarak özgün çalışmalar hazırlamaktayız. Tezinizin rahatlıkla hazırlanabilmesi amacıyla kapsamlı araştırmalar sonucunda oluşturulan referans listesi ve kaynakça size gönderilmektedir. Tez Ofisi bünyesindeki tez yazım çalışmaları planlı bir taslak çerçevesinde yürütülür ve yapılacak çalışmanın gidişatı bu taslak doğrultusunda belirlenir. Bu sebeple eğer danışman hocanız tarafından onaylanmış bir taslak varsa bunu bize talebinizle beraber iletmeniz size sunulacak fiyat teklifi için referans olacaktır ve hem ücretlendirme yapılmasını kolaylaştıracak hem de yapılacak ön çalışma için önemli bir kaynak olacaktır.

Taslağın oluşturulmasından önce spesifik, çerçevesi çizilmiş, alanı daraltılmış açık ve net bir konu tespit edilmiş olmalıdır. Konu seçimi bu sebeple tez hazırlama aşamasına geçilmeden önce önemlidir. Tez hazırlama konusu genel bir ifade olmamalıdır. Bunun yerine tezi savunmayı kolaylaştıran spesifik bir konu olmalıdır. Daha sonrasında seçilen konu için alt başlıklar ve referanslar tespit edilir. Oluşturulan bu genel çerçeve çalışma ilerledikçe araştırmanın gidişatına göre değiştirilebilir ve farklı başlıklar eklenebilir.

Kaynaklar tespit edildikten sonra konu ile alakalı tez hazırlama hizmeti verilir. Eğer çalışmanızla alakalı yabancı kaynaklar kullanılacaksa kitap çevirisi ve makale çevirisi yapılır. Bu kaynaklar tezde ya doğrudan veya değiştirilerek kullanılabilir. Bu materyaller tezinizin tez yazım kılavuzu dikkate alınarak gerekli formatta (APA, MLA, HARVARD) alıntı olarak gösterilir. Tezin literatür bölümü (teorik, kuramsal bölüm) hazırlandıktan sonra tez konusu dikkate alınarak gerekli araştırma soruları tespit edilir. Bu bölümün tamamlanmasının ardından metodoloji ve yöntem bölümü hazırlanır. Çalışmanın konusu dikkate alınarak araştırma evreni ve örneklem oluşturularak veri toplama yöntemleri tespit edilir. Görüşme, Gözlem, Vaka analizi, anket gibi veri toplama tekniklerinden faydalanılarak edinilen veriler istatistik analiz yapılabilecek bir formatta hazırlanır.

İstatistik analiz işlemi yapıldıktan sonra edinilen bulgular ve sonuçlar açıklanır. Çalışmada son olarak tartışma, öneri ve sonuç bölümleri hazırlanır. Tezlerde en önemli ve en fazla konu ile alakalı akademik bilgi gerektiren bölüm şüphesiz tartışma ve sonuç bölümüdür. Genel olarak tezlerin hazırlanması sürecinde takip edilen yöntemler bu şekildedir. Çalışmanın tamamlanması sonrasında tez yazım yönergesi çerçevesinde düzenlenir.

Tez yazımı için bize gönderdiğiniz talepler alanınızda uzman danışmanlara gönderilmekte ve mutabakat halinde çalışmanız bölümler halinde hazırlanıp teslim edilmektedir. Çalışma sürecinde danışmanınızın talep edeceği düzeltmeler ve eklemeler yapılıp okulunuzun tez yazım kılavuzu ve yönergeler çerçevesinde çalışma düzenlenmektedir. Konu tespiti, taslak oluşturulması, kuramsal bölümün hazırlanması,

Ödev hazırlama, akademik makale çevirileri, bölüm başlıklarının yazılması, istatistik analiz ve tartışma bölümlerinin hazırlanması alanlarında ücret mukabili sizlere destek sağlıyoruz. Elektronik ve Bilgisayar bölümleri için lisans tezlerinde c, c++, c#, html, java, sql, oracle gibi dillerde yazılımlar yapmaktayız veri tabanı oluşturma ve uygulamalarını, Elektronik devre hazırlama tasarımı ve yazılımlarını, matlab görüntü ve sinyal işlemleri konusunda çalışmaları yapabilmekteyiz. Finans, iktisat ve Endüstri Mühendisliği alanlarında optimizasyon çalışmaları ve model kurma ve uygulamaları için bize başvurabilirsiniz. Finanstan elektronik ve bilgisayar mühendisliğine kadar bir çok alanda kullanılan Matlab programı için özellikle uzman elemanlardan oluşan bir kadro oluşturduk. Tıpta uzmanlık tezleri için
Ödev hazırlama veri istatistik, biyoistatistik analiz tartışma bölümlerinin yazılmasında başarıyla çalışmalar yapmaktayız.

Bunun yanısıra tez hazırlama kapsamından her türlü yazım ve analiz çalışmaları için bizden yardım alabilirsiniz. Yazdığınız tezlerin bilgisayar ortamına aktarılması, tezin format kontrolünün ve düzenlemesinin yapılması, çalışmanın tez yazım kılavuzunuza ve yönergelere uygun olarak düzenlenmesi,
Ödev hazırlaması ve yazımı gibi konularda sizlere hizmet verebiliyoruz.

Özellikle; İşletme, yönetim organizasyon, pazarlama, insan kaynakları, iktisat, finans, Sağlık yönetimi ve işletmeciliği, hastane yönetimi ve işletmeciliği, eğitim yönetimi ve denetimi, eğitim bilimleri, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği, tıp uzmanlık konuları, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve danışmanlık, sanat tarihi ve tarih, edebiyat, uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, mimarlık, şehir planlama, felsefe, lojistik, şehir planlama, hukuk, biyoloji gibi başlıca bölümler için pek çok konuda Ödev hazırlama yazım ve hazırlama hizmeti verdik.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)