Hemşirelerin İletişim Becerileri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (Tez Önerisi Örneği) Problemin Tanımı ve Önemi Günümüzde teknolojik, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan değişim ve gelişmeler dikkate alındığında, bireylerin sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerini arttırmaktadır. İnsanların sağlıklı ve güvenli çevrede yaşama isteği, yaşam hakkının