Bankacılık ve Finans tez hazırlama için yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama bankacılık finans tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak Bankacılık ve Finans tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Bu bölüm temelde finansal ekonomi, uluslararası finans, bankacılık ve finans, bankacılık finans uzaktan eğitim, muhasebe ve denetim alt dallarında programlara sahiptir. Bankacılık ve finans alanında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim bankacılık ve finans olmak üzere farklı yüksek lisans ve doktora programlarında finansal raporlama standartları, Denetim, maliyet muhasebesi, işletmelerin vergilendirilmesi, uluslararası finansal raporlama standartları uygulamaları ,finansal kurumlarda yönetim ve strateji, finansal kurumlarda operasyonel yönetim,  para ve finans sistemi, hazine yönetimi, finansal piyasalarda sayısal yöntemler, bankacılık ürünleri değerleme ve satış, Ekonomi, şirket finansmanı, işletme yönetimi, Pazarlama, Türkiye’de iş yaşamı, yatırım bankacılığı, işletme yönetimi, operasyon yönetimi, işletme ekonomisi, finansal yönetim, stratejik yönetim, yatırım yönetimi gibi dersler verilir ve bu konularda tez yazdırma ve tez hazırlama yanısıra bitirme projesi yazım, proje ödevi ve dönem projesi hazırlama çalışmaları da yapılmaktadır.

Ayrıca bankacılık ve finans bölümünde  finansal ekonomi için sayısal metodlar, türevsel ürünlerin fiyatlandırması, sayısal finansta nümerik metodlar, davranışsal finans, kurumsal finans, finansal hesaplamalar, finans için makroekonomi, risk yönetimi, teknik analiz, ileri finansal modelleme, uygulamalı kurumsal finans, çokuluslu finansal yönetim, finansal piyasalar ve ekonomik performans, işletme yönetimi, operasyon yönetimi, işletme ekonomisi, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticari sözleşmelerin müzakeresi, sermaye piyasasının temel kavram ve kurumları, uluslararası finans ve bankacılık hukuku ve uygulaması, finans ve bankacılık uygulamaları, finansal kurumlarda yönetim ve strateji, ileri finansal yönetim, finansal analiz ve raporlama, bankacılık ürünleri değerleme ve satış, banka ve banka dışı finansal kurumlarda pazarlama stratejileri, finansal kurumlarda operasyonel yönetim, para ve finans sistemi, hazine yönetimi, finansal piyasalar ve ekonomik performans, yatırım bankacılığı, islami finans, yüksek lisans projesi dersleri verilmektedir. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazdırma
– Tez ödevi yazılır
– Bitirme tezi danışmanlık
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği

Tüm taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Bankacılık ve Finans