Beslenme ve Diyetetik tez hazırlama için yüksek lisans seviyesinde tez hazırlama beslenme diyetetik tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür taraması, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak Beslenme ve Diyetetik tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Beslenme ve diyetetik tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans programlarında beslenme bilimlerinde araştırma teknikleri ve bioistatistik, beslenme bilimleri semineri, ileri beslenme ve beslenme biyokimyası, diyetetikte etkili iletişim ve eğitim becerileri, besin-ilaç etkileşimi, enteral ve parenteral beslenmede vaka çözümlemesi, inflamatuvar hastalıklarda beslenme tedavisi, vakalarla diyabet ve beslenme tedavisi, vakalarla böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi, diyabet eğitimi, beslenme ile ilintili hastalıklarda metabolik ve fizyolojik değişiklikler, doğumsal metabolik hastalıklarda beslenme, egzersiz ve sporda fizyoloji ve beslenme, besin güvenliği ve yasal düzenlemeler, satın alma ve depolama, öğün planlama gibi dersler alınmakta ve tüm bu konularda beslenme diyetetik tezi hazırlama ve beslenme diyetetik tez yazdırma danışmanlığı verilmektedir.

Bu bölümde ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe tüketici davranışı, beslenme servislerinde yönetim, beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme epidemiyolojisi, epigenetik ve halk sağlığı, beslenme bilimlerinde bilgi yönetimi, ileri beslenme ve beslenme biyokimyası-ı, beslenme bilimlerinde araştırma teknikleri ve bioistatistik, diyetetikte etkili iletişimve eğitim becerileri, beslenme epidemiyolojisi, ileri beslenme ve beslenme biyokimyası –ıı, besin-ilaç etkileşimi, enteral ve parenteral beslenmede vaka çözümlemesi, inflamatuvar hastalıklarda beslenme tedavisi, vakalarla diyabet ve beslenme tedavisi, vakalarla böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi, diyabet eğitimi, beslenme ile ilintili hastalıklarda metabolik ve fizyolojik değişiklikler, doğumsal metabolik hastalıklarda beslenme, egzersiz ve sporda fizyoloji ve beslenme, besin güvenliği ve yasal düzenlemeler, satın alma ve depolama, öğün planlama, yiıyecek ve içecek sektöründe tüketici davranışı, beslenme servislerinde yönetim, beslenme durumunun değerlendirilmesi, epigenetik ve halk sağlığı, beslenme bilimlerinde bilgi yönetimi gibi dersler verilemektedir.

Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama

Tüm taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik