Biyokimya tez hazırlama için yüksek lisans ve doktora seviyesinde biyokimya tez hazırlama ve tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak biyokimya tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz. Biyokimya yüksek lisans programlarından biyokimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyomühendislik, eczacılık, tıp, gıda mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik vb. alanlarda öğrenim görmüş kişiler yararlanabiliyor.

Biyokimya yüksek lisans dersleri biyokimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: biyoistatistik, biyokimyasal yöntemler, moleküler biyoloji ve uygulamaları, biyoorganik, biyokimyada özel konular, seminer vb. Biyokimya tez hazırlama aşamasında biyokimya tez konuları tespiti öncelikle yapılmalıdır. Biyokimya tez proje konuları seçimi iin alanda alınan yüksek lisans dersleri de dikkate alınmaktadır. Biyokimya yüksek lisans programları dersleri örnek olarak biyoistatistik, biyokimyada proje önerisi, biyokimyasal evolüsyon, biyokimyasal yöntemler, Biyoorganik, enzim kimyası ve kinetiği, genetik mühendisliği, hormon kimyası, ikincil metabolitler, ikincil metabolitler, ileri moleküler biyoloji, immunolojinin temeli ve teknikleri, kanser biyolojisi, metabolik kontrol, moleküler biyolojide temel teknikler, organik kimyada enzimatik sentezler, protein kimyası, tıbbi organik kimya tez hazırlama, tez yazdırma, tez yazılır ve tez hazırlanır,  yağ asitleri ve lipid kimyası, biyokimyasal metodlar, böbrek fonksiyonları ve idrar, deneysel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, eser element biyokimyası, genel histolojiye giriş, hücre kültürü, hücresel moleküler mekanizmalar araştırma yöntemleri, hücreye giriş, insan vücudunun yapı ve fonksiyonu, laboratuvar uygulamalarında güvenlik ilkeleri, moleküler genetik, sağlık bilimlerinde etik ı, sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri, Seminer, temel biyokimya, temel immünoloji, temel kimya, temel laboratuvar ilkeleri ve yöntemleri ı, temel moleküler biyolojik yöntemler ı, tıp bilimlerinde ve tıp terminolojisine giriş, antioksidanlar ve oksidatif stress, doku metabolizması, karbonhidrat biyokimyası, laboratuvar hesaplamaları ve çözelti hazırlama, lipid biyokimyası, metabolik homeostaz, nükleik asit biyokimyası, protein biyokimyası, tıbbi biyokimya laboratuvar teknikleri, tıp eğitimi temel organik kimya, vitamin ve mineral biyokimyası, dönem projesi, metabolizma ı hücre biyolojisi biyokimyasal hesaplamalar, genel elektroforez teknikleri, kolon kromatografi teknikleri proje ödevi hazırlama, tez yazna yerler, tez merkezi su ve mineral metabolizması, lipoproteinlerin izolasyon ve pürifikasyonu, beslenme biyokimyası, serbest radikaller ve antioksidanlar olarak sıralanabilir. Tüm bu ders konuları çerçevesinde biyokimya yüksek lisans tezi hazırlama danışmanlığı verilir. Biyokimya alanında tez yazılır, tez hazırlanır, tez yazdırma desteği, tez yazan yerler ve tez merkezi olarak biyokimya tez konuları önerilir. Ayrıca yüksek lisans tez örnekleri, alanda yazılmış biyokimya örnek tezleri, tez örneği de temin edilmektedir.

Biyokimya alanında ayrıca protein saflaştırılması ve karakterizasyon, enzimatik analiz yöntemleri, metaloproteinler, moleküler evolüsyon, biyoteknolojiden seçme konular, lipid analizleri, endüstriye biyokimyasal bakış, serbest radikallere giriş, biyosensörler: genel ilkeler ve uygulamalar, biyolojik sistemlerde moleküler modelleme, yeşil kimya ve biyokataliz, protein mühendisliğinde yönlendirilmiş evrim, yapay organlar, katalitik nükleik asitler, kanser biyokimyası tezi hazırlama, tezi yazdırma, doktora tezi, moleküler damgalanmış polimerler ve uygulamaları, biyoanalitik sistemlerde nanomateryallerin uygulamaları , nörobiyokimya, gıda analiz ve teknolojisinde enzimler, enzim kinetiği, sekonder metabolitler ve üretimleri, fermentasyonun modellendirilmesi, gen biyokimyası yüksek lisans tezi hazırlama, tez desteği, biyokimya tez konuları, minyatirüze biyoanalitik sistemler, biyoinformatik, affiniteye dayalı yeni biyo-ayırmalar, hücre temelli biyosensör sistemleri, tekstil biyoteknolojisi, organik faz biyosensörler, biyolojik sistemlerde metaller, biyokonjugat hazırlama teknikleri, terapötik protein mühendisliği, terapötik biyomoleküller ve tedavideki kullanım tez yazdırma, tez yazanlar, tez danışmanlığı, tez örnekleri, tez konuları alanları gibi dersler de verilmektedir.

Biyokimya alanında tüm yazım ve araştırma taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Biyokimya