Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri tezi hazırlama alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, çalışma ekonomisi tez yazdırma, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans tezli ve tezsiz bölümleri işletme, hukuk, iktisat, vb. gibi sosyal bilimleri de içeren disiplinler arası bir alandır. Farklı alanların işlendiği dersleri ile bu bölümden mezun olunduğunda iş bulma olanakları artmaktadır. Bölüm, altı anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar: Sosyal Politika, Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ile Yönetim ve Çalışma Psikolojisi anabilim dallarıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır.

– Tez Hazırlama danışmanlık
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev hazırlama danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Tüm taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri