Çevre Mühendisliği tezi hazırlama alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, çevre mühendisliği tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak Çevre Mühendisliği tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

Çevre mühendisliği yüksek lisans programlarında tez hazırlama yapabileceğiniz dersler; advanced biological processes and treatment,advances in solid and hazardous waste treatment,anaerobic treatment systems,aquatic chemistry,atmospheric chemistry,chemical treatment of ındustrial wastewater: lab. and practice,controlling of sanitary landfill leachate,çevre sistemlerinde koku ve voc kontrolü,environmental risk assesment for hazardous materials,eutrophication,fate and management of micropollutants,fizikokimyasal prosesler ve arıtma,hava kirlenmesi,hazardous waste management: treatment and disposal,ıntegrated watershed management,kentsel altyapı ve çevre planlaması,multi criteria decision analysis(mcda) for envr. activities,özel atıkların yönetimi,physicochemical processes and treatment,scale-up of water and wastewater treatment systems,soil pollution: processes and dynamics,statical analyis for experimental design and data processing,su ekosistemlerinin yönetimi,su kimyası,waste minimization recycling and cleaner technologies,wastewater reclamation and reuse,yeraltı suyu kirlenmesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca çevre mühendisliği doktora programı dersleri su ve atıksu arıtımında akışkan yataklı reaktörler, adsorption and ıon exchange in environmental engineering, diffuse pollution, kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi, atıksuların kimyasal yöntemlerle arıtılması, kimyasal arıtma proseslerinin modellenmesi, çevre mühendisliğinde membran prosesler, içme sularında organik madde kontrolü, segregated collection and management of domestic wastewater & ecological sanitation (ecosan) olarak sıralanabilir.

– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev hazırlama danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Tüm taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Çevre Mühendisliği