Dış ticaret uzmanlığı tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için tez hazırlama ve dış ticaret uzmanlığı tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Dış ticaret uzmanlığı tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz.

Dıç ticaret uzmanlığı yüksek lisans dersleri ise aşağıdaki gibidir;

1. Bölüm | Dış Ticarette Temel Bilgiler
Dış Ticaretin Tanımı, Nedenleri
Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları
Dış Ticarette Korumacılık
Uluslararası Bütünleşme Aşamaları

2. Bölüm | İhracat Mevzuatı
İhracat Türleri
Kayda Bağlı İhracat, Bedelsiz İhracat, Transit Ticaret
AB, STA ve GSP Ülkelerine İhracat
İhracat İşlemleri ve Uygulaması

3. Bölüm | Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar
Gümrük İşlem Süreci
Gümrük Tarifesi
Eşyanın Menşe Kuralları
Serbest Bölgeler

4. Bölüm | Kambiyo Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı
Kambiyo Mevzuatı ve 32 Sayılı Kanun
Eximbank ve Bankacılık Uygulamaları
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditif Açma
Akreditif Süreçleri
Dış Ticarette Finansman Teknikleri
Dış Ticarette Yazışma

5. Bölüm | İthalat Mevzuatı
İthalat Prosedürleri
İthalat Süreci
İthalat Yönetmeliği
İthalatta İkili Anlaşmalar
İthalatta Kota ve Tarife Uygulamaları
İthalat Çeşitleri
Kullanılan Belgeler
Uygulamadan Örnekler

6. Bölüm | Dış Ticarette Rejimler
Serbest Dolaşım Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi…
Dış Ticarette Vergilendirme

7. Bölüm| Dış Ticarette Teslim Şekilleri
INCOTERMS Terimleri, EXW, FOB, CIF, FAS, FCA, CIP…
Dış Ticarette Sigorta

8. Bölüm | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Temel Lojistik Kavramları & Bilgileri
Deniz Yolu Taşımacılığı
Kara Yolu Taşımacılığı
Hava Yolu Taşımacılığı
Demir Yolu Taşımacılığı
Fuar ve Proje Taşımacılığı

9.Bölüm | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Akreditif İşlemleri
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Dış Ticaret işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

10. Bölüm | Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
Uluslararası Anlaşma Süreci
Uluslararası Pazarlarda Dış Çevre Faktörlerinin Analizi
STEP Analizi
İhracat
Sözleşmeye Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri
Yatırıma Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri

11. Bölüm | Dış Ticaret Teşvikleri
Yurt Dışı Fuar Teşviği, istihdam teşviği, Eğitim Teşviği, Pazar Araştırması Teşviği, KOSGEB Teşvikleri…

12. Bölüm | Uluslararası Anlaşmalar
Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Serbest Ticaret Anlaşmaları, GATT, DTÖ, ATA Karnesi…

13. Bölüm | Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Uygulamaları
Uluslararası Pazarlarda Teknolojinin Etkisi
Teknolojinin Uluslararası Pazarlara Giriş Şekline Etkisi
Uluslararası Pazarlarda Teknoloji ile Rekabet Avantajı Elde etme
Uluslararası Pazarlarda Pazar Araştırması
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaretin Pazar Araştırmalarına Etkisi
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Stratejileri
Uluslararası Pazarlarda E- Ticaret Uygulamaları

Dış ticaret uzmanlığı bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Dış ticaret uzmanlığı