Executive MBA yüksek lisans bitirme projesi hazırlama aşamasında tezsiz yüksek lisans yapan MBA öğrencileri için bitirme projesi hazırlama, tez hazırlama ve executive MBA tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Executive MBA proje ödevi tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz.

Executive MBA için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Executive MBA Bitirme Projesi Hazırlama