Fen bilgisi öğretmenliği tez hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde fen bilgisi öğretmenliği tez hazırlama ve tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması, istatiksel analiz, redaksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Fen bilgisi öğretmenliği tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Fen bilgisi öğretmenliği bölümü için tüm akademik çalışmalarınızda bizden destek ve danışmanlık isteyebilirsiniz.

Fen bilgisi öğretmenliği