Finans tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, master ve doktora seviyesinde tez hazırlama finans tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Finans tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Finans bölümünde tezli yüksek lisans ve finans tezsiz yüksek programları ile finans doktora programları çerçevesinde finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası finans, orta kademe muhasebe, yatırım analizi ve portföy yönetimi, davranışsal finans, kurumsal kaynak planlaması, girişimcilik finansmanı, kurumsal yönetim, denetim, para ve bankacılık, iç denetim, finansal türevler ve risk yönetimi, vergi hukuku, ticaret hukuku, maliyet muhasebesi gibi başlıca dersler verilmekte olup bu konular için tez hazırlama ve finans tez yazdırma danışmanlığı yapılmaktadır. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Yüksek Lisans Tezi
– Doktora Tezi
– Bitirme Projesi
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Literatür Taraması

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Finans