Genetik ve biyomühendislik tez hazırlama aşamasında yüksek lisans tez yazım ve doktora için tez hazırlama danışmanlığı ve genetik ve biyomühendislik tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Genetik ve biyomühendislik tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz.

Genetik ve biyomühendislik bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Genetik ve Biyomühendislik