Güzel Sanatlar tezi hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, güzel sanatlar tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Güzel Sanatlar tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Güzel sanatlar alanında fotoğraf, geleneksel türk sanatları, halı-kilim ve eski kumaş desenleri, cilt, tezhip, eski yazı, eski çini onarımları, grafik tasarım, heykel, heykel, müzik, piyano, üfleme ve vurma çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon ve orkestra şefliği, resim, sahne dekorları ve kostümü, dekor ve kostüm tasarımı, sahne sanatları, opera, tiyatro, bale, modern dans, seramik ve cam tasarımı, seramik tasarımı, sinema tv, tekstil ve moda tasarımı, temel eğitim, temel sanat ve tasarım alanlarında yüksek lisans programları bulunmaktadır. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama danışmanlığı
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Güzel Sanatlar