İnsan Kaynakları tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA, master ve doktora tezleri için insan kaynakları tez hazırlama ve tez yazdırma danışmanlık, dönem projesi yazım danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Hazırlama Ofisi olarak insan kaynakları tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz.

İnsan kaynakları yüksek lisans programları dersleri örnek olarak vermek gerekirse işe alma ve yerleştirme, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, çalışma yaşamı ve göstergeleri insan kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynakları hukuku, bilgi toplumu ve çalışma yaşamı, insani gelişme ve yoksulluk, girişimcilik ve geliştirilmesi, karşılaştırmalı çalışma yaşamı araştırmaları, bilimsel araştırma yöntemleri, performans değerlendirme, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları, çalışma yaşamında psikoloji ve ergonomi, uzmanlık alanı, araştırma teknikleri, araştırma yöntemleri, bireysel çalışma ilişkileri, dönem projesi, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları muhasebe sistemi, insan kaynakları planlaması tezi yazdırma, tez örnekleri bulunur tez konuları belirlenir insan kaynakları yönetiminde güncel yönetim uygulamaları, insan kaynakları yönetimine genel bakış gibi dersler verilmektedir.

İnsan kaynakları doktora programları, tezli ve tezsiz insan kaynakları programları derslerine örnek olarak ayrıca insan kaynakları yönetiminin davranışsal boyutu, iş hukuku, iş sağlığı ve iş güvenliği tezi hazırlama yüksek lisans insan kaynakları doktora tezi hazırlama, tez yazdırma, iş sağlığı ve güvenliği tez örnekleri, tez konuları örgütsel davranış, performans değerlendirme, performans değerlendirme sistemleri, performans ve kariyer yönetimi, proje hazırlama, seçme ve yerleştirme, sosyal güvenlik hukuku, stratejik yönetim ve insan kaynakları politikası, toplu çalışma ilişkileri, ücret yönetimi, ücret-maaş yönetimi, Seminer, insan kaynakları yönetimi uygulamaları, küreselleşme ve istihdam politikaları, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, iş güvencesizliği ve istihdam edilebilirlik, mesleki yeterlilikler ve kariyer yönetimi, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, eğitim ve geliştirme, iş hukuku iş sağlığı ve iş güvenliği, proje hazırlama, seçme ve yerleştirme, stratejik yönetim ve insan kaynakları politikası, insan kaynakları bilişim sistemleri, insan kaynakları muhasebe sistemi, örgütsel davranış tezi hazırlama doktora ve yüksek lisans tez yazdırma, performans değerlendirme sistemleri, sosyal güvenlik hukuku, ücret yönetimi, dönem projesi, insan kaynakları doktora tezi hazırlama, yüksek lisans tez, tezi yazılır, tez hazırlanır, tez merkezi olarak tez hazırlama ve tez yazdırma çalışmaları yapılır.

Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama danışmanlığı
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları