İş Sağlığı ve Güvenliği tez hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora için tez hazırlama, iş sağlığı ve güvenliği tez yazdırma, proje yazım, literatür araştırması, istatiksel analiz danışmanlık çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama danışmanlığı
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği