İşletme tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, master, MBA ve doktora seviyesinde tez hazırlama, işletme tezi yazdırma danışmanlığı, proje yazım, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak İşletme tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. İşletme ana bilim dalı ve tüm alt dalları ve içerdikleri lisans üstü programları için sizlere akademik danışmanlık hizmeti veriyoruz. İşletme bölümünde lisans, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları şeklinde eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda yüksek lisans ve doktora programları altında gerek işletme bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm mezunları ve profesyonel iş hayatından gelip kariyerlerini geliştirmek isteyen yöneticilere, genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. İşletme Bölümü, fabrikalar, bankalar, sigorta ve madencilik şirketleri gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için takip edilecek yollar konusunda araştırma ve eğitim yapmaktadır.

İşletme alanında tüm akademik seviyelerde ve tüm alt alanlarda tez yazım, bitirme projesi yazım desteği sunulmaktadır. Ayrıca İngilizce yüksek lisans işletme tezleri, İngilizce işletme bitirme projesi, İngilizce MBA tezleri, İngilizce doktora tezi hazırlama yazım yazdırma danışmanlığı da yapıyoruz. İşletme bölümünde pek çok farklı üniversitede farklı isimlerde alt programlar yer almaktadır. Stratejik yönetim ve liderlik, girişimcilik, pazarlama, yönetim ve organizasyon, teknoloji ve operasyon yönetimi, finans, muhasebe finansman, finansal piyasalar ve yatırım yönetimi, gayrimenkul değerlemesi ve finansmanı, muhasebe denetimi, yönetim ve organizasyonuluslararası işletmecilik, toplumsal projeler yönetim ve organizasyonu, sürdürülebilir büyüme ve kalite yönetimi, sayısal yöntemler, üretim yönetimi ve pazarlama, stratejik marka yönetimi, global pazarlama, lojistik yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme, Pazarlama ve Marka Yönetimiturizm ve otel işletmeciliği için aşağıdaki konularda bizden tez hazırlama ve proje yazım hizmeti alabilirsiniz. İşletme bölümünde farklı üniversitelere göre verilen dersler değişmekle beraber genel olarak verilen dersler şu şekildedir; AB’de ekonomik ve finansal entegrasyon, enerji politikaları ve çevre, finans yönetimi, finansal tablolar analizi, insan kaynakları yönetimi, kültürel antropoloji, menkul kıymet yönetimi, örgütsel davranış, pazarlama ilkeleri, pazarlama yönetimi, satış yönetimi, uygulamalı istatistik, üretim yönetimi, yönetim muhasebesinde güncel yaklaşımlar.

İşletme yüksek lisans tezi hazırlama alanında konuları dikkate aldığımızda küresel girişim ve dış ticaret, uygulamalı istatistik, tüketici davranışı analizi, satış yönetimi, yeni ürün yönetimi, pazarlamada güncel yaklaşımlar, uluslararası pazarlama stratejileri, perakende ve satış yönetimi, pazarlama araştırması, yönetim muhasebesi, finansal muhasebe standartları ve uygulamaları, kurumsal yönetim, para ve sermaye piyasaları uygulamaları, türkiye ekonomisine makroekonomik bakış finansal analiz risk yönetimi ve türev araçları, yatırım ve menkul kıymetler analizi, işletmeciler için makro iktisat, portföy analizi ve yönetimi, uluslararası işletmecilik, finans piyasaları ve kurumları, finansta güncel konular, proje finansmanı, işletme ekonomisi, insan kaynaklarının yönetimi, Girişimcilik, stratejik yönetim, e-işletme, organizasyon stratejileri, yönetim ve örgüt kuramında güncel konular  , kültürlerarası yönetim, müzakerecilik teknikleri ve ihtilafların çözümü, uluslararası işletmecilik faaliyetleri, etkili iletişim teknikleri, işletme politikaları, proje yönetimi, kobi ve inovasyon, lojistiğe giriş, kurumsal kaynak planlama, bilgi sistemleri yönetimi, işletme alanında seçilmiş konular, analitik yazı teknikleri gibi tez konuları için çalışmalar yapılır.

İşletme doktora tez konuları ve işletme doktora tez yazımı ve doktora tez yazdırma işletme çalışmaları sayılabilir. İşletme bölümünde verilen dersler ve içerikleri hakkında bilgileri stratejik pazarlama yönetimi, üretim planlaması ve işlemler yönetimi, araştırma yöntemleri, işletme ekonomisi, insan kaynaklarının yönetimi, girişimcilik, stratejik yönetim, e-işletme, organizasyon stratejileri, yönetim ve örgüt kuramında güncel konular, kültürlerarası yönetim, müzakerecilik teknikleri ve ihtilafların çözümü , uluslararası işletmecilik faaliyetleri, etkili iletişim teknikleri, işletme politikaları, küresel girişim ve dış ticaret, uygulamalı istatistik, tüketici davranışı analizi, satış yönetimi, yeni ürün yönetimi, pazarlamada güncel yaklaşımlar, , perakende ve satış yönetimi, pazarlama araştırması, proje yönetimi, kobi ve inovasyon,, lojistiğe giriş, kurumsal kaynak planlama, yönetim muhasebesi, finansal muhasebe standartları ve uygulamaları, kurumsal yönetim, para ve sermaye piyasaları uygulamaları, türkiye ekonomisine makroekonomik bakış, finansal analiz, risk yönetimi ve türev araçları, yatırım ve menkul kıymetler analizi, işletmeciler için makro iktisat, portföy analizi ve yönetimi, uluslararası işletmecilik, finans piyasaları ve kurumları, finansta güncel konular, proje finansmanı, bilgi sistemleri yönetimi, işletme alanında seçilmiş konular, analitik yazı teknikleri şeklinde sayabiliriz.  Aşağıdaki konularda bizden destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

– Yüksek Lisans Tezi
– Doktora Tezi
– Bitirme Projesi
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Literatür Taraması

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

İşletme