Kamu hukuku tez hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora tezleri seviyesinde tez hazırlama, kamu hukuku tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Kamu hukuku tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Kamu hukuku yüksek lisans tezli bölümlerde verilen bazı dersler hukuk ve edebiyat, hukukun ekonomi politiği, karşılaştırmalı anayasa hukuku, yeni latin amerikan anayasacılığı, ceza muhakemesi hukuku güncel sorunlar, uluslararası hukukun güncel sorunları, yabancı yatırımların hukuksal korunması, hukuk ve yargı etiği, uluslararası vergi hukuku, sosyal bilimler ve felsefe, idare hukuku okumaları, insan hakları ve medya, insanlığa karşı suçlar, uluslararası hukuk kuramında eleştirel yaklaşımlar, anayasa yargısının güncel sorunları, ceza hukuku güncel sorunlar, çevre hukuku güncel sorunlar, idarenin sözleşmeleri, eğitim ve yükseköğretim hukuku, eleştirel hukuk çalışmaları, uluslararası insan hakları hukuku, elektronik ticaretin vergilendirilmesi, idari para cezaları, türk dünyasının güncel sorunları ve uluslararası, siyasi partiler ve seçim hukuku, ceza hukukunda suça teşebbüs gibi dersler örnek verilebilir.

Kamu hukuku alanında anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, deniz alanlarının hukuki rejimleri, ekonomik suçlar, fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenen suçlar, hekimin cezai sorumluluğu ve ceza hukuku açısından özelliği olan tıbbi müdahaleler, idari işlem, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, kamu ihale hukuku, kentsel dönüşümün hukuki boyutu, osmanlı ceza yargılaması hukuku, özel hayat ve aile hayatının korunması, kamu hukuku tezi hazırlama ve yazdırma danışmanlığı, parlamento ve temel hak ve özgürlükler, postmodern hukukun ilkeleri, türk anayasa mahkemesine başvurma yol ve yöntemleri, Türkiye’de adalet sisteminin problemleri, Türkiye’de ve karşılaştırmalı hukukta anayasa şikayeti, Türkiye’nin devlet düzeninde demokrasi ve cumhuriyet, türkiyede adalet sisteminin özellikleri, uluslararası ekonomi hukuku, uluslararası hukukun tarihi, uluslararası insancıl hukuk, uluslararası sorumluluk hukuku, uyuşmazlık çözümünde yargı dışı mekanizmalar, yasaların anayasaya uygunluğu ışığında anayasal yorum, yeni Tck’ya göre adam öldürme cürümleri gibi dersler de verilmektedir. Kamu hukuku bitirme projesi hazırlama ve tez yazılır çalışmaları hazırlanır. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama danışmanlığı
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Proje ödevi danışmanlığı
– Tez ödevi danışmanlığı
– Bitirme tezi danışmanlığı
– Ödev danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama Desteği
– Çeviri Hizmetleri

Kamu hukuku konusunda akademik çalışmalarınız için taleplerinizi bize gönderebilirsiniz.

Kamu Hukuku