Sitemizden Hizmet Talebinde Bulunmadan Önce Lütfen Bu Şartları Okuyunuz

1- Çalışmanın teslim tarihine, ara teslimler sonrasında revizyon sürelerinin ve oluşabilecek diğer gecikme sürelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

2- İçindekiler ve Kaynakça gibi kısımlar da sayfa sayısına dahildir. Sayfa sayısında metinler times new roman 12 punto ve 1.5 satır aralığı dikkate alınarak hazırlanır. Daha küçük yazı boyutu ve daha küçük satır aralığı ile hazırlanacak metinlerde sayfa sayısı bu bilgilere göre hali dikkate alınarak hesaplanır. Metin sizin istediğiniz boyutta ve sizin gönderdiğiniz yazım kılavuzuna göre hazırlanır ancak sayfa sayısı olarak belirttiğimiz ölçüler dikkate alınır. Çalışmaların kapak, teşekkür sayfası, cv gibi iletişim bilgilerini gösteren veya özel bilgiler içeren kısımları tarafımızdan yapılmamaktadır.

3- Çalışmaların konusu, kurgusu, çerçevesi ve sistemi baştan sizin isteğinize göre oluşturulduğu halde çalışmanın ortasında veya bitiminde değişiklik talepleri gelmektedir. Bu da bir akademik çalışma için harcanan çalışma süresini ve emeğini ciddi şekilde artırmaktadır. Çalışmanız sizin istediğiniz kurguda ve çerçevede yapıldığı halde çalışmaya sizden veya danışmanınızdan kaynaklanacak yeni ekleme ve kurgusal değişiklikler ilave bir zaman ve emek gerektireceği için bu ek çalışmaların karşılığına göre de ek ücret alınacaktır.

4- Çalışmanız bittikten sonra süre koşullarına uyularak yapılacak kurguyu bozmayan küçük değişikliklerden (1 kez olmak üzere) ek ücret talep edilmeyecektir. İçindekiler/taslak, çalışmanın konusu, amacı ve yöntemine ilişkin içerik sizin tarafınızdan onaylandıktan sonra çalışmada daha sonraki aşamalarda yapılacak eklemeler için çalışmanın gerektirdiği iş yüküne göre ücret karşılığı çalışma yapılır.

5. Çalışmanın tamamına yönelik revizyon talebi süresi, çalışmanın teslim tarihinden sonra 15 güne kadar geçerlidir. Bu süre 15 günü geçmesi durumunda revizyon talebi kabul edilmeyecektir. Bölüm/kısım teslimlerinden sonra da en geç 7 gün içinde o bölümle/kısımla ilgili talepler varsa iletilmelidir.

6. Teslim edilen çalışmalardan 15 gün içerisinde yazılı geri dönüş alınamayan işler, doğru ve istenilen şekilde tamamlanmış olarak kabul edilir. Bölüm teslimlerinden sonra ise gene 7 gün içinde yazılı geri dönüş yapılmazsa aynı şartlar geçerlidir.

7- Dikkate alınan max. intihal/benzerlik oranı değişiklik göstermekle birlikte genel olarak %30 üst sınır olarak kabul edilir. Biz de %25 üst sınır olarak dikkate alıyoruz. Daha düşük oranlarda örneğin %15 altında benzerlik istenildiği taktirde talep gönderilirken bildirilmelidir. Bu halde ücret ona göre belirlenecektir. Benzerlik oranının düşürülmesi istenildiği takdirde (genellikle böyle bir durum söz konusu olmamakla birlikte) benzerlik raporunu Turnitin portalından geçirdikten sonra tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

8- TEZOFİSİ.com tarafından yapılan çalışmalar, danışmanlık ve destek kapsamındadır. Talep edeceğiniz her tür çalışma, yalnızca araştırmalarınızda yardımcı olması ya da/ve de referans oluşturması amacıyla hazırlanacaktır. Çalışmaları bu amaçlar dışında kullanmanızın sorumluluğu size aittir.

9- TEZOFİSİ.com sitesi danışanlarla (hizmet alan) danışmanları (hizmet veren) bir araya getirmek ve iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sitemiz sadece irtibatı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarla alakalı olarak sorumluluğumuz bu çerçevede değerlendirilmelidir.

10- TEZOFİSİ.com sitesi 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında Danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. Bu çerçevede TEZOFİSİ.com olarak misyonumuz, farklı alanlarda çalışmalarda yazım ve redaksiyon konusunda destek ve  danışmanlık desteği vermektir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz
TEZ OFİSİ – Tezofisi.com