Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi tezi hazırlama sürecinde tezli yüksek lisans tezi hazırlama, tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlama, MBA ve doktora tezleri yazımı ve bitirme projesi tezi yazdırma konularında danışmanlık sağlayabiliyoruz.  Lojistik, Satınalma ve tedârik zinciri Yönetimi, lojistik yönetimi, satın alma yönetimi, lojistik, satınalma ve tedârik zinciri yöneticiliği gibi farklı isimlerde farklı üniversitelerde yüksek lisans tezli ve tezsiz programlar mevcuttur.Bu bölümlerin temel amacı ise genel olarak bu alanlarda eksik kalifiye iş gücü eksiğinin giderilmesidir. Lojistik yönetimi doktora tez konuları, lojistik bölümü, lojistik tezleri, doktora lojistik tezi konuları yazımı, lojistik tezi yazımı, tedarik zinciri ve ülkemizde Satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi alanındaki yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar gözle görülür şekilde artıyor. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup ancak hizmetteki kalite farkı ile fark yaratılabilme aşamasına gelinmiştir. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi tez konuları yaklaşımları sergilenerek daha rekabetçi ve fark yaratan bir vizyon sergilenmelidir. Bu programlar bu alanda temel bilgi ve deneyimi olan ve zaten profesyonel olarak çalışan kişilerin kendini geliştirmesi ve daha ileri seviyede bilgi edinebilmesi amacını taşır. Maliyetleri azaltmak, Verimliliği arttırmak, planlı, hızlı, esnek ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturmak, üretim ve dağıtım sistemlerinin  gelişimini sağlamak Lojistik yöneticileri için en önemli amaç olmaktadır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi tezleri ve tez yazdırma için öncelikle elbette bölümdeki dersleri tamamlamalı ve tez aşamasına gelmelisiniz. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve yöneticiliği alanında dünya ve ülkemiz hızla gelişmekte her geçen gün yeni teknolojiler, sistemler ve yöntemler oluşturulmakta; Rekabet giderek artmaktadır. Lojistik Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi başlıkların detaylı olarak irdeleneceği olan eğitim programı, tamamiyle Marmara Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilmektedir. Bu bölümde genel olarak lojistik yönetimi, satınalma yönetimi, tedârik zinciri yönetimi, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi, stok yönetimi, dış ticaret ve gümrükleme, lojistik bilişim sistemleri, talep tahminleme ve plânlama, tedârik zinciri yönetimi sisteminin kurulumu, lojistikte optimizasyon, tedârik zincirinde ağ tasarımı, yeşil tedârik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, depo tasarımı, kentsel lojistik ve âfet lojistiği, çağdaş satınalma yönetimi ve uygulamaları, tedârik zinciri yönetiminde referans modeller, tedârik zinciri simülasyonu (oyunu), tedârik zincirinde kalite yönetimi gibi başlıklarda dersler verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Lojistik yönetimi yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında ve tedarik zinciri yönetimi yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında aşağıdaki derlere göre seçeceğiniz tez konuları üzerinden tez hazırlama ve yüksek lisans bitirme projesi yazma çalışması yapılmaktadır.

Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi

 • Lojistik Kavramı
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Lojistiğin Fonksiyonları
 • Taşımacılık Yönetimi
 • Taşımacılık Türleri
 • Depo Yönetimi
 • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
 • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
 • Lojistik Sektörü SWOT Analizi
 • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar

Tedarik Zinciri Yönetimi 

 • Tedarik Zincirini Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Süreçler
 • Tedarik Zinciri Evrimi
 • Tedarik Zinciri Tasarımı
 • Tedarik Zincirinde Maliyetler
 • Tedarik Zincirinde Performans
 • Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
 • Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
 • Erteleme ve Konsolidasyon
 • Tedarik Zincirinde Hatalar
 • Dağıtım Kanalları
 • Bayi ilişkileri
 • Satın alma
 • Tedarikçi seçimi

Depo Tasarımı ve Yönetimi

 • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi
 • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
 • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
 • Depo Türleri
 • Depo Yönetiminin Amaçları
 • Depo Yeri Seçimi
 • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
 • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
 • Depo Sistem Elemanları
 • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri
 • Depo Tasarım Metodolojisi

Talep Tahmini ve Stok Yönetimi

 • Satış tahminleri
 • Talebe bağımlı stok yönetimi
 • Talebe Dayanan Stok Sistemleri
 • Stok kalemleri için PARETO analizi
 • Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yönetimi

Arz ve Talep Ağlarında Kalite ve Performans Yönetimi

 • Ürün, Süreç, Yönetim Kalitesi ve Performans Kavramları
 • Kalitenin kontrolü, üretimi ve tasarımında Arz
 • Talep Ağ Yapısının ve Yönetiminin etkileri
 • Kalite, Müşteri Tatmini

Stratejik Satınalma Yönetimi

 • Satınalma işlevi ve önemi
 • Satınalma faaliyetlerini yönetimdeki yeri
 • Satınalma süreci ve karşılaşılan sorunlar
 • Satınalmada otomasyon ve bilgi akışları
 • Satınalma Yönetiminin performans ölçümü
 • Satınalma sistem sözleşmeleri
 • Tedarikçi Firma Seçimi ve Değerlendirilmesi
 • Satınalma stratejileri & Stratejik Satınalma
 • Tedarik ve Satınalma süreçlerinde çağdaş uygulamalar

Lojistik ve Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi

 • Risk ile çalışma
 • Risk ve yönetimi
 • Tedarik zincirinde risk yönetimi ve prensipleri
 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin analizi
 • Riske tepki verme
 • Riski tedarik zinciri ağında tanımlama
 • Dirençli tedarik zincirlerinin oluşturulması
 • İş devamlılığının yönetilmesi
 • Lojistik ve tedarik zincirinde risk yönetimi ile vakalar

Lojistik Bilişim Sistemleri

 • Lojistikte bilişim sistemleri ve başlıca özellikleri
 • Elektronik ve mobil lojistik, stratejileri ve politikaları
 • Elektronik Veri Değişimi (EDI),
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP 1)
 • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP 2)
 • Depo yazılım sistemleri (WMS),
 • Taşıma yönetim sistemleri (TMS),
 • Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS)
 • GPS, GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Araç Takip Sistemleri
 • Otomatik tanımlama sistemleri (Barkod, Karekod, ShorCode, RFID)
 • Tedarik zinciri Entegrasyonunda Bilişim Sistemleri
 • Tedarik zinciri yönetimi yazılımları
 • Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar

Lojistik Modelleme

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi