Muhasebe ve Denetim tezi hazırlama alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, muhasebe ve denetim tez hazırlama danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz hizmeti verilmektedir. Tez Ofisi olarak Muhasebe ve Denetim tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Muhasebe ve denetimi bölümünde kurumsal kaynak planlaması, vergi muhasebesi, iç denetim, kurumsal yönetim, muhasebe bilgi sistemleri, ileri muhasebe, yatırım analizi ve portföy yönetimi, uluslararası muhasebe, vergi hukuku, ticaret hukuku, uluslararası finans, denetim uygulamalarında istatistik teknikleri, kurum kültürü ve etik, denetim teorisi, işletmelerde iç kontrol yapısı, maliyet denetimi, muhasebe ve denetim standartları, Türkiye’de denetim yapısı ve uygulamaları, bilgisayar destekli denetim teknikleri, faaliyet denetimi, hile denetimi, muhasebe hukuku, vergi denetimi,

Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Doktora tez danışmanlığı
– Yüksek lisans tez danışmanlığı
– Bitirme projesi danışmanlığı
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Literatür Tarama Desteği

Muhasebe ve Denetim alanında tez yazdırma taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Muhasebe ve Denetim