Pazarlama ve marka yönetimi tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için tez hazırlama ve pazarlama ve marka yönetimi tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Pazarlama ve marka yönetimi tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz. Pazarlama ve marka yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programları çerçevesinde e-pazarlama, endüstriyel pazarlama, endüstriyel pazarlama ve marka yönetimi, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve marka yönetimi, hizmet pazarlaması, kişisel satış teknikleri, küresel pazarlama, liderlik analizleri ve takım yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, marka finansı, marka hukuku, marka yönetiminde araştırma-ölçümleme, müşteri ilişkileri ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (crm), pazarlamada inovasyon ve teknoloji yönetimi, perakendecilik, perakendecilikte pazarlama ve marka yönetimi, reklamcılık, reklamcılık ve marka yönetimi, sosyal medya yönetimi, stratejik marka yönetimi, stratejik marka yönetimi uygulamaları, stratejik pazarlama yönetimi, tüketici davranışları, tüketim kültürü ve marka derleri verilmektedir.

Pazarlama ve marka yönetimi bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Pazarlama ve Marka Yönetimi