Pazarlama yönetimi tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için tez hazırlama pazarlama yönetimi tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Pazarlama yönetimi tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz. Pazarlama yönetimi tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programlarında bütünleşik pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama yönetimi, değer temelli pazarlama, dijital pazarlama, elektronik pazarlama, girişimcilik, girişimcilik uygulamaları, hizmet pazarlaması, küresel pazarlama stratejileri, mağaza yönetimi, makro pazarlama, marka yönetimi, müşteri ilişkileri ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, müzakere yönetimi, pazarlama araştırması yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama, yönetimi, pazarlamada güncel yaklaşımlar, pazarlamada yeni trendler, pazarlamada yenilik yönetimi ve tasarım, perakende yönetimi, reklam kampanyası yönetimi, rol oynama teknikleri, satış yönetimi, sosyal medya pazarlaması, sosyal pazarlama, stratejik pazarlama yönetimi, sürdürülebilir pazarlama, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, tüketici davranışları dersleri görülmektedir. Pazarlama yönetimi bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Pazarlama Yönetimi