Psikoloji tez hazırlama aşamasında yüksek lisans tezleri ve bitirme projeleri için tez hazırlama psikoloji tezi yazdırma danışmanlığı, psikoloji örnek tezler, psikoloji tez konuları, örnek psikoloji bitirme projeleri ve dönem projeleri, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Psikoloji tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Psikoloji yüksek lisans programlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans için bilimsel araştırma yöntemleri, ileri sosyal psikoloji uygulamaları, ileri gelişimsel psikoloji uygulamaları, psikolojide yeni yaklaşımlar ve konular, bilişsel gelişim: çocukluk, aile ve çocuk: kültürel bağlam, tutum ölçekleri geliştirme, kişilik ve bireysel farklılıklarda klinik süreçler, pozitif psikoloji, gruplar ve gruplararası davranışlar, aile çalışmaları, sosyal psikoloji ve sağlık, bilişsel süreçlerde ölçme ve değerlendirme, kendilik gelişiminde analitik kuramlar, gelişimsel psikolojide nörobiyolojik yaklaşımlar, gelişimsel psikolojide bağlanma kuramları ve bilinç kişilerarası dinamikler, benlik ve benlik düzenleme, kişilik kuramları gibi tez konuları için tez yazılır.

Proje ödevi hazırlama alanında da kültürel psikoloji, yüksek lisans tezi, psikoloji Seminer hazırlama, Bağımlılık, benlik ve kimlik, endüstri ve örgüt psikolojisi, Biyopsikoloji, psikoloji tez örnekleri, doktora tezi hazırlama lanında da yazım yapılır topluluklar psikolojisi, projektif testler, pozitif psikoloji, bireylerarası ilişkilerin psikolojisi, diognastik görüşme, psikolojik değerlendirme, toplumsal cinsiyet psikolojisi, kişilerarası iletişim, eğitim psikolojisi, madde bağımlılığı ve tedavisi, transaksiyonel analiz, çocuk psikopatolojisi, nöropsikolojik değerlendirme, hafıza ve dikkat, aile psikolojisi tez yazdırma, adli psikoloji, aile psikopatolojileri, ruhsal travma, şiddetin psikososyal dinamiği, psikoloji tez örnekleri, işyerinde psikolojik taciz, aile içi şiddet, uygulamalı endüstriyel psikoloji, adli psikoloji, kişilerarası nörobiyoloji ve psikoterapi, travma psikolojisi, psikoterapötik görüşme, nörogelişimsel bozukluklar, bilişsel süreçler ve psikopatoloji dersleri verilir.

Psikoloji alanında yüksek lisans yapmak isteyenlere programdaki dersler hakkında şu bilgileri de vermeliyiz; Nörofarmakoloji, yetişkinler için klinik değerlendirme, bilişsel davranışçı terapiler, grup temelli terapiler, araştırmaların yöntemsel analizi, bilişsel psikolojide deney teknolojileri ve tasarımı, bilişsel psikolojide seçme konular, psikoloji bitirme projesi hazırlama yazdırma, bilişsel psikolojide uygulama, bilişsel süreçlerde ölçme ve değerlendirme, dersin adı dersin adı endüstri ve örgüt psikolojisinde uygulama, ergen gelişimi ve gelişimsel sorunlar, fizyolojik psikolojide seçme konular, gelişim psikolojisinde araştırma, gelişim psikolojisinde güncel konular, gelişim psikolojisinde uygulama, gelişimsel psikopatoloji, grup süreçleri, ileri bilişsel gelişim, ileri bilişsel psikoloji, ileri endüstri ve örgüt psikolojisi tezi hazırlama, ileri fizyolojik psikoloji, ileri gelişim psikolojisi, ileri psikofizyoloji, ileri sosyal psikoloji, iş analizi ve performans değerlendirme, işe güdülenme kuramları, nörogörüntülemede seçme konular, nöropsikolojik testler ve uygulamaları, öğrenme psikolojisinde deneysel araştırmalar, personel eğitimi, psikofizyoloji uygulamaları, psikoloji semineri, psikoloji tarihi, psikolojide istatistik uygulamaları, sosyal psikolojide kuramsal yaklaşımlar, sosyal psikolojide uygulama, sosyal psikolojide yeni araştırmalar, sosyal-duygusal gelişim, test ve ölçek geliştirme, tutum ve tutum değişimi dersleri verilmektedir. Aşağıdaki alanlarda da bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

 

Psikoloji