Satınalma yönetimi tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için satınalma yönetimi tezi hazırlama tez yazdırma danışmanlığı, proje ödevi yazım ve dönem projesi hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak satınalma yönetimi  tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz.

Satınalma yönetimi yüksek lisans ve sertifika programı dersleri olarak stratejik satınalma yönetimi, kategori yönetimi, satınalma stratejileri, satın almanın doğruları, satın almada swot analizi, satın almada kıyaslama (benchmarking), stratejik satın almadaki yenilikler, satınalma bütçe ve raporlama yönetimi, satınalma bütçe aşamaları, satınalma bütçesi abc analizleri, yeni dönem fiyat tahminleri, bütçe gerçekleşme tâkibi, satınalma raporlama sistematiği stratejik satınalma raporları satınalma yöneticiliği ve liderlik, satınalma yöneticiliği ve liderlik için başarı etmenleri, satınalma organizasyonu tezi yazdırma ve tezi hazırlama için yüksek lisans ve doktora tez hazırlama yazdırma hizmetleri verilir satınalma ekip yönetimi, satınalma süreci, süreç sırasında ortaya çıkan hatalar ve çözüm önerileri, satınalma performans ölçütleri, endirekt satınalma ve tedarik, endirekt satınalma modeli, endirekt satın almada fiyat ve tedârikçi yönetimi tez örnekleri ve tez konuları verilmektedir endirekt satın almada dış kaynak kullanımı, endirekt satın almada maliyet tasarrufları, endirekt satın almada verimlilik ölçütleri, endirekt satın almada tedârikçi değerlendirme ölçütleri, endirekt satın almada en sık görülen eksiklikler ve çözüm önerileri, fiyat yönetimi ve fiyat müzakereleri, fiyat teklifleri, fiyat modelleri ve analizleri, toplam sahip olma mâliyeti, mâliyet düşürme teknikleri, fiyat müzakerelerine hazırlık, fiyat müzakerelerinde kullanılabilecek taktikler, satın almacılar için vazgeçilmez yedi teknik dersleri verilmektedir ve bu dersler için tez yazılır tez hazırlanır tez yazma merkezi ve merkezleri olarak çalışmalar hazılıyoruz.

Yüksek lisans ve doktora programları için satışçılar için vazgeçilmez yedi teknik, dış kaynak kullanımı ve sözleşme yönetimi, yap/satın al kararlarının verilmesine etki eden durumlar, dış kaynak kullanımı, sözleşme maddelerinin yorumlanması, sözleşme çeşitleri (tedârik zinciri, satınalma, dış kaynak, depo vb.), sözleşmelerde kritik maddeler, başarılı sözleşme yönetim araçları, sözleşmelerde risk yönetimi, sözleşmelerde anlaşmazlık çözümleri, kanunlarda sözleşmeyi bağlayan noktalar, elektronik (e) sözleşme yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi tezi yazdırma ve tez hazırlama yüksek lisans tezsiz proje ödevi hazırlama ve bitirme projesi yazım için MBA ve master seviyesinde de çalışmalar yapılır ayrıca tedârikçi ilişkilerine hazırlık çalışmaları, tedârikçi bilgi formunun hazırlanması, tedârikçi el kitabının hazırlanması, tedârikçi seçme ölçütlerinin belirlenmesi, tedârikçi performans değerlendirme sisteminin kurulması, tedârikçi geliştirme çalışmaları, tedârikçi ödüllendirme sisteminin kurulması, tedârikçi risk analizi, tedârikçi yönetiminde tedârik zinciri araçları, elektronik (e) tedârik yönetimi gibi dersler sayılabilir. Bu alanlarda tüm tez konuları için tez yazım danışmanlığı verilir ve dönem projesi yazılır.

Satınalma Yönetimi Tez Hazırlama Yazım Danışmanlık