Sinema ve televizyon tezi hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, sinema ve televizyon tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Sinema ve televizyon tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Sinema Tv alanında yüksek lisans programları çerçevesinde araştırma yöntemleri, avrupa sineması, belgesel sinema, belgesel ve biçim, çağdaş müzecilik ve kuramları, çağdaş sanat pratiğinde kimlik ve temsil, çağdaş sanat tarihinde teori ve pratik, çağdaş türk sanatı, dramatik film kurgusu, dünya sinema endüstrisi tez yazdırma, film kuramları, film ses tasarımı, film yapımına giriş, film yönetimi tekniği, film, hafıza ve tarih, genel dramaturji, görüntü tekniği, ileri sinematografi, kamera ve ışık teknikleri, kariyer yönetimi ve planlaması, kurgu, kurgu ve algı, kurgunun prensipleri, mitoloji, modern sinema kuramları, performans yönetimi, proje, reklam yönetimi, sanat ve tasarım yönetimi tezi yazma tezi hazırlanır, sanatın osmanlı çehresi, sanatın selçuklu çehresi, seminer, senaryo yazımı, sinema dramaturjisi, sinema eleştisine giriş dersleri verilmektedir.

Sinema Tv alanında yüksek lisans programlarında ayrıca sinema ve felsefe, sinema ve psikoloji, sinemasal anlatım, sinematografi, sinemaya eleştirel bakış, televizyon çalışmaları, televizyon dizi yazımı, temel sinema kuramları, tez, türk film araştırmaları, türk sanatının avrupa çehresi, türk sanatının optik bilinçaltı, türkiye sinema tarihi, uzun metraj film senaryosu, üretim organizasyon yönetimi, yeni kültürel formlar, yönetmen ve post prodüksiyon, yönetmen ve prodüksiyon, yönetmenin atölyesi gibi dersler verilmektedir. Sinema TV alanında tez yazılır tez hazırlanır, yüksek lisans tezi hazırlama ve bitirme projesi hazırlama, proje ödevi yazımı alanında tez danışmanlığı yapılır. Sinema Tv tezi yazan kişiler ve tez yazdırma merkezleri arasında en önde geliyoruz. Tez yazdırma ve tez danışmanlığı desteği sunulur.

Sinema ve Televizyon