Stratejik marka yönetimi tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için tez hazırlama ve stratejik marka yönetimi tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Stratejik marka yönetimi tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz. Stratejik pazarlama yönetimi yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans dersleri olarak bilgi yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dönem projesi, marka finansmanı, marka konumlandırma, marka uygulamaları, marka yönetimi, marka yönetiminde araştırma yöntemleri, stratejik marka fiyatlandırması, tüketici davranışı, yeni ürün geliştirme gibi dersler verilmektedir.

Stratejik marka yönetimi alanında danışmanlık faaliyetlerimiz arasında güncel kaynaklara erişerek literatür taraması yapmak, yazdığınız çalışmaların düzeltilmesi, yazım hatalarının giderilmesi, son okuma ve redaksiyon işleri de yer alıyor. Bu konularda stratejik marka yönetimi tez yazan yerler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Adana, Samsun gibi iller başta olmak üzere tüm şehirlerdeki çalışmalar için yardımcı oluyoruz.

Stratejik marka yönetimi bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Stratejik marka yönetimi