Stratejik pazarlama tezi hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez hazırlama, stratejik pazarlama tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, bitirme projesi yazım desteği, proje ödevi hazırlama,  istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak Stratejik pazarlama tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz. Pazarlama alanında tüm akademik danışmanlık taleplerinize yardımcı olabiliyoruz. Hazırlanmış tezler ve projeler için benzerlik oranı düşürme, intihal oranı düşürme, intihal oranı tespiti, tez yazım formatı düzenleme gibi çalışmalar da yapılıyor.

Stratejik pazarlama yüksek lisans programları dersleri hem tezli yüksek lisans hem de tezsiz yüksek lisans için örnekler şöyledir; Küreselleşme ve Pazarlama, Nöropazarlama Uygulamaları, Fotoğraflarla Pazarlama Analizi, Tüketici Psikolojisi, Pazarlama Araştırmalarında Kalitatif ve Kantitatif Yöntemler, Stratejik Pazarlama Analizi, Dijital Pazarlama, Marka Yönetimi, İnovasyon ve İş Geliştirme, Dönem Projesi alanında tez yazılır tez hazırlanır, yüksek lisans tezi hazırlama ve bitirme projesi hazırlama, proje ödevi yazımı alanında tez danışmanlığı yapılır. Sinema Tv tezi yazan kişiler ve tez yazdırma merkezleri arasında en önde geliyoruz. Tez yazdırma ve tez danışmanlığı desteği sunulur.

Stratejik pazarlama alanında aşağıdaki konularda bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazdırma
– Bitirme tezi yazma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Stratejik pazarlama akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Stratejik pazarlama