TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖZET

ABSTRACT

TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 1. TEDARİK ZİNCİRİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  • Tedarik Zincirinin Tanımı
  • Tedarik Zincirinin Fonksiyonları
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
   • Tedarik Zinciri Yönetim Anlayışının Ortaya Çıkış Nedenleri
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
   • İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri
    • Müşteri İlişkileri Yönetimi
    • Müşteri Hizmet Yönetimi
    • Talep Yönetimi
    • Sipariş İşleme
    • İmalat Akış Yönetimi
    • Ürün Yenilik Faaliyetleri
    • İadelerin Yönetimi
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi ve Avantajları
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Unsurları
    • Tedarik Zincirinin Temel Yapıtaşları ve İtici Gücü
    • Tedarik Zinciri Yönetiminin Performansı
    • Tedarik Zinciri Yönetimi Kararları
   • Tedarik Zinciri Yönetiminde Karşılaşılacak Zorluklar ve Giderilmesi
  • Tedarik Zincirindeki Firmalar Arası İşbirliği
  • Tedarik Zinciri Entegrasyonu
  • Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Küresel Gelişmelerin Tedarik Zincirine Etkileri

İKİNCİ BÖLÜM

DIŞ TİCARET PERFORMANSI

 1. DIŞ TİCARET
  • Dış Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
   • İhracat
   • İthalat
  • Dış Ticaretin Önemi
  • Dış Ticaret Teorileri
   • Mutlak Üstünlükler Teorisi
   • Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
   • Uluslararası Değerler Teorisi
  • Şirketlerin Uluslararası Pazarlara Açılma Nedenleri
  • Dış Ticaret Politikası ve Amaçları
  • Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü
  • İhracat Performansı ve Belirleyicileri
   • Firma Özellikleri
   • Rekabet Gücü ve Avantajı
   • Teknoloji ve Yenilik Düzeyi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA

 1. YÖNTEM
  • Evren ve Örneklem
  • Veri Toplama Araçları
  • Araştırmanın Analizi
  • Bulgular ve Değerlendirme

SONUÇ

KAYNAKÇA

Bu taslak çalışma Tez Danışmanlık Ofisi www.tezofisi.com tarafından hazırlanmış örnek yüksek lisans tez içindekiler sayfasıdır. Bu çalışmanın aşağıdaki tüm içeriği tezofisi.com tarafından hazırlanmış olup kullanım hakları tezofisi.com a aittir. Haricinde izinsiz kullanımı halinde gerekli prosedür işletilir.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ