TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖZET

ABSTRACT

TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 1. TEDARİK ZİNCİRİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  • Tedarik Zincirinin Tanımı
  • Tedarik Zincirinin Fonksiyonları
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
   • Tedarik Zinciri Yönetim Anlayışının Ortaya Çıkış Nedenleri
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
   • İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri
    • Müşteri İlişkileri Yönetimi
    • Müşteri Hizmet Yönetimi
    • Talep Yönetimi
    • Sipariş İşleme
    • İmalat Akış Yönetimi
    • Ürün Yenilik Faaliyetleri
    • İadelerin Yönetimi
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi ve Avantajları
   • Tedarik Zinciri Yönetiminin Unsurları

İKİNCİ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SONUÇ

KAYNAKÇA

Bu taslak çalışma Tez Danışmanlık Ofisi www.tezofisi.com tarafından hazırlanmış örnek yüksek lisans tez içindekiler sayfasıdır. 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN DIŞ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ