Toplam kalite yönetimi tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, master ve doktora tezleri için tez hazırlama, toplam kalite yönetimi tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama danışmanlığı, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak toplam kalite yönetimi tez konuları ve proje konuları belirleme danışmanlığı da yapıyoruz.

Toplam kalite yönetimi tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında insan kaynakları yönetimi, istatistik, kalite ve istatistik, kalite yönetimi ve felsefesi, kalite ve insan kaynakları yönetimi, hizmet işletmelerinde kalite yönetimi, liderlik ve takım çalışması, bütünleştirilmiş kalite sistemleri, stratejik kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri ve denetimi, bilimsel araştırma yöntemleri, kurumsal sürdürülebilir büyüme yönetimi, kalite tetkikleri, altı sigma ve ileri kalite sistemleri, verimlilik ve yeniden yapılandırma, inovasyon, kalite ve kalitesizlik maliyetleri, yönetim yeni yaklaşımlar, altı sigma uygulamaları, sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi, toplam kalite yönetimi, istatistiksel proses kontrol, uygulamalı bilimsel araştırma gibi dersler görülmektedir.

Aşağıdaki alanlarda bizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama danışmanlık
– Bitirme projesi hazırlama
– Sunum Hazırlama Yardımı
– İstatiksel Analiz Desteği
– Literatür Araştırması
– Yazım Formatı Düzenleme

Toplam kalite yönetimi alanında akademik çalışmalarınız için taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Toplam Kalite Yönetimi