Turizm işletmeciliği tez hazırlama aşamasında tezli ve tezsiz yüksek lisans için turizm işletmeciliği tezi hazırlama, turizm işletmeciliği tez yazdırma danışmanlığı, bitirme projesi hazırlama, dönem projesi yazımı literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez yazım ofisi olarak turizm işletmeciliği tez konuları ve turizm işletmeciliği proje konuları tespiti çalışması da yapıyoruz. Turizm; konaklama, seyahat acentası, ulaşım ve yeme- içme ana dallarından oluşan, ama ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle iç içe geçmiş bir mal ve hizmetler entegrasyonu olup, her meslek grubuna istihdam olanağı yaratan büyük bir endüstridir. Küresel ekonominin önemli sektörlerinden biri olan turizm iyi yetişmiş insan gücüne gereksinim duymaktadır.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile turizm alanının gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra öğrencileri akademik kariyere de hazırlamayı hedeflemektedir. Yüksek lisans programı dahilinde bir taraftan  Turizm Politikası ve Planlama, Turizmde İletişim, Seyahat İşletmeciliği Yönetimi, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,  Yiyecek-İçecek İşletmeleri Yönetimi tez örnekleriDestinasyon Tanıtımı, Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi, Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları, Tur Yönetimi,  Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Turizm Pazarlaması  gibi yönetim ve pazarlama dersleri yer alırken diğer taraftan Tarihi Coğrafya, Anadolu Uygarlıkları, Mitoloji, Eski Anadolu Kentleri, Türk İslam Döneminde Anadolu, Sanitasyon ve Turist Sağlığı, Yiyecek İçecek Stilistliği ve Catering gibi dersler de yer almaktadır. Turizm işletmeciliği fakültesinde pazarlama yönetimi tez hazırlama, tez yazdırma, bitirme projesi hazırlama, dönem ödevi yazım, tez yazılır ve tez hazırlanır Tüketici Davranışı, Kültür, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Çatışma, Marka, Destinayon Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Gelişim, SWOT analizi, Rekabet, Taşıma kapasitesi, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Otel Yönetimi, Turizm Planlaması ve Çevre, Turizm Politikası ve Planlaması, Çevre, Yerel yönetimler ve Turizm, çevresel etki analizi, Şehirleşme, Muhasebe ve Finans tez konuları ve tez örnekleri Performan Yönetimi, Otellerde Gelir Yönetimi, Raporlama ve Bütçeleme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik tez hazırlama, tez yazdırma, bitirme projesi hazırlama, dönem ödevi yazım, tez yazılır ve tez hazırlanır Kalite Yönetimi, Örgütsel Davranış, Sosyoloji, Turizm sosyolojisi gibi kapsamlı bir yapı bulunmaktadır. Bu program çerçevesinde Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Turist Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı , Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö)Yüksek Lisans Programı gibi farklı programlar da verilmektedir.

Turizm işletmeciliği yüksek lisans programları çerçevesinde AB’de turizm politikaları, alternatif turizm, anabilim dalı semineri, anadolu uygarlıkları, araştırma yöntemleri, araştırma yöntemleri, bilim etiği, bilimsel araştırma yöntemleri, çevre koruma, destinasyon geliştirme ve yönetimi, elektronik turizm, etkinlik yönetimi, gıda güvenliği yönetim sistemleri, güzel sanatlar, iletişim yönetimi, İngilizce, insan kaynakları yönetimi tez hazırlama, tez yazdırma, bitirme projesi hazırlama, dönem ödevi yazım, tez yazılır ve tez hazırlanır işletmeye giriş kalite yönetimi, kat hizmetleri, konaklama işletmeciliği, konaklama işletmeleri, konaklama işletmeleri yönetimi, konaklama işletmelerinde teknik hizmet yönetimi, kongre organizasyonu ve yönetimi, kongre turizmi ve toplantı yönetimi tez örneği kültürel değerler ve turizmde görgü, liderlik teorileri, Muhasebe, otel işletmeciliği yönetimi, örgütsel davranış, rekreasyon yönetimi, seminer, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü, seyahat endüstrisi, seyahat işletmeciliği ve yönetimi, seyahat işletmeciliği yönetimi, sürdürülebilir turizm ve çevre, termal turizm, tez hazırlık çalışması, turist davranışı, turistik ürün çeşitlendirmesi, turizm araştırmaları, turizm ekonomisi, turizm hukuku, turizm işletmeciliği, turizm işletmeleri için finans, turizm işletmeleri yönetim etiği, turizm işletmeleri yönetimi, turizm işletmelerinde bilgi yönetimi, turizm işletmelerinde finansal yönetim, turizm işletmelerinde insan kaynakları, turizm işletmelerinde maliyet yönetimi, örnek tezler turizm işletmelerinde pazarlama, turizm işletmelerinde personel yönetimi, turizm işletmelerinde tutundurma, turizm işletmelerinde yiyecek ve içecek hizmetleri yönetimi, turizm işletmelerinde yönetimi tez hazırlama, tez yazdırma, bitirme projesi hazırlama, dönem ödevi yazım, tez yazılır ve tez hazırlanır turizm işletmelerinde yönetsel davranış, turizm mevzuatı, turizm örgütlerinin yönetimi, turizm pazarlaması tez örnekleri turizm piyasasının analizi, turizm planlaması, turizm sosyolojisi, turizm ve çevre sorunları, turizmde araştırma, turizmde etik konular, turizmde güncel sorunlar, turizmde hizmet üretimi yönetimi, turizmde iletişim, turizmde kalite yönetimi, turizmde kantitatif modelleme, turizmde politika ve planlama, turizmde sosyal-psikoloji, turizmde ürün ve fiyatlandırma yönetimi, turizmde yatırım projeleri analizi, turizmde yatırım ve proje değerlemesi, turizme giriş, Türkiye’nin turizm coğrafyası, uygulamalı istatistik, yiyecek içecek işletmeciliği yiyecek içecek yönetimi gibi dersler verilmektedir. Tez Ofisi olarak tüm bu konularda tez hazırlama, tez yazdırma, bitirme projesi hazırlama, dönem ödevi yazım, tez yazılır ve tez hazırlanır tez danışmanlığı merkezi olarak yardımcı olabiliyoruz.

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Turizm işletmeciliği