Tezofisi danışman kadrosu alanında eğitim almış, çalışma hazırlayacağı alanlarda ihtisas sahibi, konusuna hakim, danışmanlık tecrübeli, araştırmaya hevesli danışman yazarlardan oluşmaktadır.

Danışman kadrosu akademik danışmanlık hizmetinin en önemli parçasıdır. Çalıştığı alan üzerine uzmanlaşmış, o alanda ve benzer konularda çalışmalar yapmış deneyimli danışmanlar, beklediğiniz kalitede danışmanlık hizmeti alabilmeniz için olmazsa olmaz unsurdur.

Tezofisi.com sitesi konusunda uzman, alanında tecrübeli danışmanlarla sizleri buluşturmak amacıyla kurulmuştur. Tez ve proje danışmanı kadrosu bu özellikleri karşılayan kişilerden oluşmaktadır. Bu danışmanların destek verdiği çalışmalar başarılı olmanızı sağlayacak standartlara uygun olarak hazırlanır.

Kadromuz dahilindeki danışmanlar konular bölümünde sıraladığımız alanlarda proje ve tez danışmanlığı, istatistik analiz, literatür taraması, tez ve proje konu önerisi konusunda destek verebilmektedirler.