Yönetim organizasyon tez hazırlama aşamasında yüksek lisans, MBA ve doktora için tez hazırlama yönetim organizasyon tez yazdırma danışmanlığı, proje hazırlama, literatür araştırması desteği, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak yönetim organizasyon tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz.

Yönetim organizasyon yüksek lisans dersleri bilimsel araştırma yöntemleri ve etik, insan kaynakları yönetimi, iş hukuku, işletme yönetim bilimi ve organizasyon, küreselleşme dinamikleri ve çalışma yaşamı, örgüt teorisi,  yönetim bilgi sistemleri, yönetim bilimlerine giriş, yönetim ekosistemi, yönetim felsefesi, yönetimde güncel yaklaşımlar, yönetsel iletişim, yönetsel karar verme, örgütsel davranış, pazar ilişkileri ve toplumsal cinsiyet, performans yönetimi uygulamaları, sosyal güvenlik hukuku, stratejik yönetim, tez çalışması, uluslararası yönetim, uzmanlık alan dersi, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, örgütsel gelişme ve değişme, uluslararası yönetim, işletme etiği olarak sayılabilir.

Yönetim organizasyon bölümü için aşağıdaki konularda bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

– Tez hazırlama
– Bitirme projesi hazırlama
– Proje ödevi yazımı
– Tez ödevi yazım
– Bitirme tezi yazdırma
– Sunum Hazırlama
– İstatiksel Analiz
– Anket Hazırlama ve Tasarımı
– Literatür Tarama
– Çeviri Hizmetleri

Akademik çalışmalarınızla ilgili taleplerinizi bize talep formu ile gönderebilirsiniz.

Yönetim organizasyon